Αγώνας δρόμου για την κατάθεση προσχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αγώνας δρόμου για την κατάθεση προσχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης

Του Γιώργου Αλεξάκη

Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στις Βρυξέλλες  τα προσχέδιο της εθνικής πρότασης για τη διαχείρισης των περίπου 30 δισ ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, που αναλογούν στην Ελλάδα. Η όλη διαδικασία είναι επίπονη και απαιτητική καθώς η ομάδα εργασίας συνεπικουρούμενη από ανεξάρτητο σύμβουλο αλλά και η πολιτική ηγεσία καλούνται να διαμορφώσουν τους όρους για την αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου και την αξιοποίηση μιας μοναδικής ευκαιρίας για τη χώρα.

Πάντως οι ομάδες εργασίας καταβάλλουν προσπάθεια σε αυτή τη φάση ώστε να βάλουν στο «χαρτί» τα χρονοδιαγράμματα, την οικονομική τεκμηρίωση του κάθε έργου αλλά και των συνδεόμενων μεταρρυθμίσεων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Σημειώνεται ότι με βάση τις οδηγίες που έστειλε η Κομισιόν στα κράτη- μέλη, η 15η Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία από την οποία μπορούν να υποβάλλονται τα προσχέδια, με καταληκτική προθεσμία υποβολής των οριστικών σχεδίων την 30η Απριλίου του 2021.

Το κρίσιμο είναι ότι μια έγκαιρη υποβολή μιας καλής πρότασης φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην προκαταβολή χρημάτων που είναι τόσο αναγκαία για την εθνική οικονομία. Ο στόχος, δε, είναι τα πρώτα χρήματα να έλθουν εντός το πρώτου εξαμήνου του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άξονες που έχει δώσει η Κομισιόν ως βασικούς για την ανάπτυξη των εθνικών προγραμμάτων είναι οι εξής:

  • την προώθηση της οικονομικής, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής της Ένωσης
  • την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας
  • την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας
  • την υποστήριξη της “πράσινης” και ψηφιακής μετάβασης

Πάνω σε αυτά θα κριθούν οι εθνικές προτάσεις δηλαδή το κατά πόσο οι προτεινόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις «κουμπώνουν» με το στοίχημα της “πράσινης” και της ψηφιακής μετάβασης.