Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη για τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας
  • Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας: «Θα υποβάλλουμε έκθεση αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται το Νοέμβριο του 2021 – Αν δεν είναι αποτελεσματικά, θα εξετάσουμε άλλους πιθανούς τρόπους».

 

  • Η Κομισιόν παραπέμπει στο τέλος του 2021 τη λήψη επιπλέον μέτρων για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας – Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί για τις επιπτώσεις της ευρείας χρήσης του πλαστικού σήμερα, και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

 

  • Δημ. Παπαδημούλης: «Στην Ελλάδα, με την επιβολή του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους, η χρήση της πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί σημαντικά».

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμόδιου Επιτρόπου της για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία, Καρμένου Βέλα, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί η ευρεία χρήση του πλαστικού στο περιβάλλον και για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία –ιδίως για την χρήση της πλαστικής σακούλας.

 

«Στην Ελλάδα, μέσα σε ένα χρόνο από την επιβολή του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους, η χρήση της πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί σε τεμάχια περίπου κατά 54% και σε ποσότητα πλαστικού κατά περίπου 42%», επισήμανε ο Δημ. Παπαδημούλης επικαλούμενος στοιχεία της Greenpeace.

 

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Βέλα αναφέρει ότι η Κομισιόν «ελέγχει επί του παρόντος τη συμμόρφωση των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας που αφορά στην επίτευξη συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς», αναφέροντας ότι τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν «εθνικούς στόχους μείωσης, οικονομικά μέσα ή εμπορικούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις».

 

Ακόμη, ο Επίτροπος Βέλα επισημαίνει πως «για τον υπολογισμό της ετήσιας κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (…) τα κράτη μέλη οφείλουν να αποστείλουν τις εκθέσεις τους έως τις 30 Ιουνίου 2020». «Μόνο τότε η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιτυχία ή όχι των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη», συμπληρώνει, μεταθέτοντας ουσιαστικά για το μέλλον την οποιαδήποτε περαιτέρω δράση με στόχο των περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας.

 

Εξάλλου, η Κομισιόν ενημερώνει πως «θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 27 Νοεμβρίου 2021, στην οποία θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης. Εάν από την αξιολόγηση προκύψει ότι τα ληφθέντα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά, η Επιτροπή θα εξετάσει άλλους πιθανούς τρόπους για να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς».

 

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταναλώνονται ετησίως 100 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες  και οι τάσεις για τα επόμενα χρόνια παραμένουν αυξητικές», τόνιζε σχετικά στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης, υπενθυμίζοντας πως «τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης αποτελούν το 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων».

 

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν για το «πώς σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τους καταναλωτές, ενημερώνοντάς τους για τα οφέλη που προκύπτουν από τον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού», ο Κ. Βέλα απαντά: «Η Επιτροπή ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία επικοινωνίας με στόχο ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας».

 

 

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας

Τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης αποτελούν το 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ο περιορισμός τους αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα, μέσα σε ένα χρόνο από την επιβολή του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους, η χρήση της πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί σε τεμάχια περίπου κατά 54% και σε ποσότητα πλαστικού κατά περίπου 42%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταναλώνονται ετησίως 100 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες και οι τάσεις για τα επόμενα χρόνια παραμένουν αυξητικές.

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (87%) ανησυχεί για τις επιπτώσεις που προκαλεί η ευρεία χρήση του πλαστικού στο περιβάλλον και για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (74%), ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Μέσω ποιων πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων θα δώσει κίνητρα στα κράτη μέλη που υπολείπονται των στόχων τους για την επιτυχή μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας;
  2. Πώς σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τους καταναλωτές, ενημερώνοντάς τους για τα οφέλη που προκύπτουν από τον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού;
  3. Ποια άλλα συναφή μέτρα εξετάζει να προτείνει;

 

Απάντηση του κ. Vella

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(30.4.2019)

Σύμφωνα με την οδηγία 2015/720 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης, οικονομικά μέσα ή εμπορικούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. Η Επιτροπή ελέγχει επί του παρόντος τη συμμόρφωση των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας.

 

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/896 καθορίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ετήσιας κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι από τις 27 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα κράτη μέλη οφείλουν να αποστείλουν τις εκθέσεις τους έως τις 30 Ιουνίου 2020. Μόνο τότε η Επιτροπή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιτυχία ή όχι των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, η Επιτροπή ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία επικοινωνίας με στόχο ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

 

Το άρθρο 20α της οδηγίας 94/62/ΕΚ αναθέτει στην Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 27 Νοεμβρίου 2021, στην οποία θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς σε επίπεδο Ένωσης. Εάν από την αξιολόγηση προκύψει ότι τα ληφθέντα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά, η Επιτροπή θα εξετάσει άλλους πιθανούς τρόπους για να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.