Αποκαλυπτική μελέτη για το bullying και την σεξουαλική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Αποκαλυπτική μελέτη για το bullying και την σεξουαλική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

Να θεσπιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση κώδικα ευπρεπούς συμπεριφοράς και κυρώσεων σε φαινόμενα λεκτικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στο Ευρωκοινοβούλιο, ζήτησε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Κούνεβα, μιλώντας (χθες, 26/4/2018) στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Στη συνεδρίαση έγινε παρουσίαση αποκαλυπτικής μελέτης την οποία είχε παραγγείλει η Επιτροπή σχετικά με το «bullying και  την παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους, τους δημόσιους χώρους και στην  πολιτική ζωή της Ε.Ε.», που αφορά τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και τους άλλους θεσμούς της Ε.Ε., στους οποίους έχουν πληθύνει τα φαινόμενα ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Με αφορμή πλήθος καταγγελιών που αποκάλυψαν ότι το  φαινόμενο ενδημεί και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το προεδρείο του  ήδη  υιοθέτησε κάποια μέτρα, όπως η συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής και η υιοθέτηση κώδικα ευπρεπούς συμπεριφοράς και κυρώσεων, που αφορά πρωτίστως τους ίδιους τους ευρωβουλευτές. «Πρέπει να υιοθετήσουμε τους κανόνες εντός αυτής της θητείας,  αλλιώς θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», τόνισε η Κ. Κούνεβα.