Διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία της Αττικής, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας

Διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία της Αττικής, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με δεδομένη την κρίσιμη υγειονομική συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με επιστολή που απέστειλε αρχές της εβδομάδας, σε όλες τις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, ζητά να προβούν σε συστηματικούς  και ενδελεχείς υγειονομικούς ελέγχους, κατά προτεραιότητα σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης και σε  όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι  επιβάλλεται να περιλαμβάνουν:

-Tην υγειονομική κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι).

-Tους χώρους υγιεινής (αποχωρητήρια – προθάλαμοι και συγκροτήματα νιπτήρων).

-Tα σχολικά κυλικεία και γενικά τους χώρους εστίασης που λειτουργούν εντός των σχολείων.

Επιπρόσθετα, ο Γ. Πατούλης ζητά από όλες τις διευθύνσεις, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στις σχολικές μονάδες, να τον ενημερώσουν αναλυτικά, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, για τα αποτελέσματα τους.

Παράλληλα με την ίδια επιστολή ζητά από τις αρμόδιες διευθύνσεις να δοθεί προτεραιότητα στη διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, με δεδομένο ότι φιλοξενούν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.