Ελαφρά ασθενέστερη ανάπτυξη σε ΕΕ – Ευρωζώνη και Ελλάδα στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν

Ελαφρά ασθενέστερη ανάπτυξη σε ΕΕ – Ευρωζώνη και Ελλάδα στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν

Αναλυτικά η πρόβλεψη της Κομισιόν αναφέρει ότι «η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται πλέον στην έβδομη συνεχή χρονιά ανάπτυξης και προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2020 και το 2021».

«Οι αγορές εργασίας παραμένουν ισχυρές και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται», σημειώνει η Κομισιόν, ωστόσο προειδοποιεί ότι «το εξωτερικό περιβάλλον έχει γίνει πολύ λιγότερο υποστηρικτικό και η αβεβαιότητα είναι υψηλή».

Όπως αναφέρει στην πρόβλεψη, «αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης διαρθρωτικές αλλαγές» και ως αποτέλεσμα, «η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να κατευθύνεται προς μια παρατεταμένη περίοδο πιο συγκρατημένης ανάπτυξης και μείωσης του πληθωρισμού».

Αναλυτικά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ αναμένεται τώρα να αυξηθεί κατά 1,1% το 2019 και κατά 1,2% το 2020 και το 2021. Σε σύγκριση με τις οικονομικές προβλέψεις του καλοκαιριού του 2019 (που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο), οι προβλέψεις για την ανάπτυξη υποβαθμίστηκαν κατά 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας το 2019 (από 1,2%) και 0,2% το 2020 (από 1,4%). Για την ΕΕ στο σύνολό της, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2019, το 2020 και το 2021. Η πρόβλεψη για το 2020 αναθεωρήθηκε επίσης σε σχέση με το καλοκαίρι (από 1,6%).

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας πολιτικής, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο, έχουν περιορίσει τις επενδύσεις, τη βιομηχανία και το διεθνές εμπόριο. «Με την άνοδο του παγκόσμιου ΑΕΠ να παραμείνει αδύναμη, η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από τη δυναμική περισσότερο των εγχώριων τομέων». Αυτοί, με τη σειρά τους, θα βασίζονται στην αγορά εργασίας που υποστηρίζει την αύξηση των μισθών, ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και, σε ορισμένα κράτη μέλη, υποστηρικτικά φορολογικά μέτρα.

«Ενώ όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να βλέπουν τις οικονομίες τους να επεκτείνονται, μόνο οι εγχώριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι απίθανο να επαρκούν για την ισχυρή ανάπτυξη», προειδοποιεί η Κομισιόν.

Η Κομισιόν προβλέπει ακόμα οι αγορές εργασίας θα παραμείνουν υγιείς, αν και οι βελτιώσεις θα επιβραδυνθούν

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ αποδείχθηκε εκπληκτικά ανθεκτική», αναφέρει. Αυτό οφείλεται «εν μέρει στο γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις συνήθως χρειάζονται χρόνο για να επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας», αλλά και λόγω της μετατόπισης της απασχόλησης προς τους τομείς των υπηρεσιών.

Η απασχόληση βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και η ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του αιώνα. Αν και η καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας ενδέχεται να επιβραδυνθεί, το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται από 7,6% φέτος σε 7,4% το 2020 και 7,3% το 2021. Στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 6,3% φέτος και το 6,2% το 2020 και το 2021.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έχει επιβραδυνθεί μέχρι στιγμής φέτος λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας και επειδή οι επιχειρήσεις επέλεξαν σε μεγάλο βαθμό να απορροφήσουν το κόστος των υψηλότερων μισθών στα περιθώρια τους παρά να τα μεταφέρουν στους πελάτες. Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν σιωπηρές κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να φθάσει το 1,2% φέτος και το επόμενο και να αυξηθεί στο 1,3% το 2021. Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φθάσει το 1,5% φέτος και το επόμενο και το 1,7% το 2021.

Ακολούθως η Κομισιόν αναφέρει ότι τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης πρόκειται να συνεχίσουν να επωφελούνται από τα πολύ χαμηλά επιτόκια. Παρά τη χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, ο λόγος του συνολικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται για πέμπτο συνεχόμενο έτος σε 86,4% φέτος, 85,1% το 2020 και 84,1% το 2021. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 80,6% στο 79,4% το 2020 και στο 78,4% το 2021.

Η γερμανική κυβέρνηση παραιτείται από το βέτο για ασφάλιση καταθέσεων της ΕΕ

Τα υπόλοιπα των κυβερνήσεων, αντίθετα, αναμένεται να επιδεινωθούν ελαφρώς, λόγω του αντίκτυπου της μείωσης της ανάπτυξης και της κάπως χαλαρότερης διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής σε ορισμένα κράτη μέλη. Το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από ιστορικό χαμηλό 0,5% του ΑΕΠ το 2018 σε 0,8% φέτος, 0,9% το 2020 και 1,0% το 2021, υπό την προϋπόθεση της μη αλλαγής πολιτικής. Ωστόσο, η συνολική δημοσιονομική θέση της ζώνης του ευρώ, δηλαδή η συνολική μεταβολή του διαρθρωτικού προϋπολογισμού των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 19, αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές ουδέτερη. Στην ΕΕ το συνολικό έλλειμμα αναμένεται επίσης να αυξηθεί από 0,7% του ΑΕΠ το 2018 σε 0,9% φέτος, 1,1% το 2020 και 1,2% το 2021.

Η Κομισιόν καταγράφει ότι ορισμένοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη ανάπτυξη από ό, τι προβλεπόταν. Προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω αύξηση της αβεβαιότητας ή αύξησης των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη, όπως και μια εντονότερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση στην Κίνα λόγω των ασθενέστερων επιπτώσεων από τα μέτρα πολιτικής που έχουν θεσπιστεί μέχρι στιγμής. Οι δε κίνδυνοι περιλαμβάνουν ένα άτακτο Brexit και την πιθανότητα ότι η αδυναμία στον τομέα της μεταποίησης θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην εγχώρια ανάπτυξη.

Σε αντίθετη περίπτωση, η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων, η ισχυρότερη ανάπτυξη στην Κίνα και οι χαμηλότερες γεωπολιτικές εντάσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη. Στη ζώνη του ευρώ, η ανάπτυξη θα ωφελήσει επίσης τα κράτη μέλη που διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο να επιλέξουν πιο επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές από ό, τι αναμενόταν. Συνολικά, ωστόσο, η ισορροπία των κινδύνων παραμένει αποφασιστικά προς τα κάτω.

Υπό το πρίσμα της διαδικασίας απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβολές βασίζονται σε μια καθαρά τεχνική παραδοχή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τα πρότυπα εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό ισχύει μόνο για τους σκοπούς της πρόβλεψης και δεν επηρεάζει τη διεξαγόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 50 καταλήγει η Κομισιόν.

Μοσκοβισί για πλεονάσματα: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πετυχαίνει 3,5% για πάντα

Την άποψη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει «για πάντα» να πετυχαίνει πλεονάσματα 3,5% εξέφρασε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί ερωτηθείς σχετικά κατά την παρουσίαση των φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Γάλλος επίτροπος αναφέρθηκε στα ποσοστά ανάπτυξης που προβλέπονται για την Ελλάδα το 2019 (1,8%) και το 2020 (2,3%), σημειώνοντας ότι υποστηρίζονται από ένα «φιλικό προς την ανάπτυξη δημοσιονομικό πακέτο» και την αύξηση των εξαγωγών.

Επίσης, έκανε αναφορά στη μείωση της ανεργίας στο 14% το 2021, υπογραμμίζοντας ότι, αν και ακόμα υψηλή, θα έχει μειωθεί στο μισό από τα επίπεδα που έφτασε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χαιρέτισε, επίσης, την προβλεπόμενη μείωση του χρέους από το 175,2% το 2019 στο 169,3% το 2020 χάρη στα πρωτογενή πλεονάσματα.

ΚΙΝΑΛ: Η ανατροπή των δεσμεύσεων για τα δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσματα αποδεικνύεται μονόδρομος

To Γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, που αφορούν και την Ελλάδα, τονίζοντας.

«Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ε.Ε. επιβεβαιώνουν ότι οι βαριές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει πιστά η Ν.Δ., φτάνουν στα όρια τους, καθηλώνουν επικίνδυνα την οικονομία και διαλύουν την κοινωνική συνοχή.

Δυστυχώς, όπως έχει συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια, η Ε.Ε. προσγειώνει ανώμαλα την κυβερνητική πρόβλεψη για ανάπτυξη στο 2,8% του ΑΕΠ, προβλέποντας 2,3% για το 2020.

Το ζήτημα που επιπλέον δημιουργείται, είναι ότι παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού, ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ από την Ε.Ε. η υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για παροχές στο τέλος του έτους που αφορούν τους οικονομικά ασθενέστερους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Πηγές: reformer.gr – ΚΥΠΕ – ΑΠΕ – tanea.gr

Tagged with