Επίτροπος Γκάμπριελ: «Σε ισχύ εντός των ημερών ο κανονισμός για την παροχή δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους της ΕΕ»

Επίτροπος Γκάμπριελ: «Σε ισχύ εντός των ημερών ο κανονισμός για την παροχή δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους της ΕΕ»

Απάντηση έδωσε η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Μαρίγια Γκάμπριελ, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, αναφορικά με τη δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην απάντησή της η Επίτροπος σημειώνει ότι «ο κανονισμός που παρέχει νομική βάση για τη λειτουργία του προγράμματος WiFi4EU αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός των επομένων ημερών»,  και συμπληρώνει ότι «η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση των επιλεγμένων έργων θα υιοθετηθεί μετά από συζήτηση με τα κράτη μέλη».

Ο Δημ. Παπαδημούλης είχε ζητήσει από την Κομισιόν «να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει αποκλεισμός των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι συνταξιούχοι, τα ΑμεΑ και οι άνεργοι». Ακόμη, είχε ζητήσει να μάθει «με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλιστεί η κατανομή του προϋπολογισμού με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, χωρίς να υπάρχει αποκλεισμός των απομακρυσμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως τα ελληνικά νησιά».

Η Επίτροπος Γκάμπριελ τόνισε πως η Κομισιόν θα εκπονήσει «μελέτη αξιολόγησης της πρώτης πρόσκλησης, προκειμένου να διαπιστώσει τον αντίκτυπό» του έργου «στις απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές»,  εξήγησε πως η χρηματοδότηση θα γίνει με κατανομή κουπονιών, ενώ «η γεωγραφική ισορροπία στην κατανομή των κουπονιών θα αντιμετωπιστεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) — Τομέας τηλεπικοινωνιών».

Σύμφωνα με την Επίτροπο «προβλέπεται να επιτραπεί μόνο ένα κουπόνι ανά δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να διατίθεται ένας ελάχιστος και ένας μέγιστος αριθμός κουπονιών ανά κράτος μέλος».

Όσον αφορά στην ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων για την χρήση των σημείων παροχής WiFi, η Μ. Γκάμπριελ αναφέρει ότι «η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία επικοινωνίας» και «άλλους διαύλους, όπως η πλατφόρμα για την ευρυζωνικότητα που συστάθηκε πρόσφατα με την Επιτροπή των Περιφερειών και το δίκτυο αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCOs)».

Ωστόσο, μόλις λειτουργήσουν τα WiFi hotspots «θα εναπόκειται στις τοπικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες τους αναλόγως, χρησιμοποιώντας την κοινή εικαστική ταυτότητα που παρέχεται από την Επιτροπή».

Μάλιστα, ανέφερε πως ειδικά για την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε «ενημερωτική συνεδρίαση στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2017, στην οποία προσκλήθηκαν 70 δήμαρχοι της Αττικής».