Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών – Χρηματιστήριο Αθηνών

Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών – Χρηματιστήριο Αθηνών

To Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών, ενημερώνει ότι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ISIN:GRS432003028), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.