ΕΡΤ: Η διαφορά ανάμεσα στο «να στα πάρω» και στο «να στα δώσω»

ΕΡΤ: Η διαφορά ανάμεσα στο «να στα πάρω» και στο «να στα δώσω»

Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει στην ΕΡΤ για την επίμαχη ΚΥΑ και την εφαρμογή της, βάση της οποίας κάποιοι θα λάβουν χρήματα και κάποιοι θα επιστρέψουν αυτά που πήραν. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ μπήκε σε εφαρμογή, αν και υπάρχουν προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Πάμε τώρα σε μία ακόμα διαφορά εντός της ΕΡΤ, πάντα οικονομικού περιεχομένου.

Σε σχέση με την υπόθεση διεκδίκησης εργαζομένων των δεδουλευμένων τους αποδοχών από την ΕΡΤ ΑΕ, του διαστήματος προ του Ιουνίου 2013, έχει ασκηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή (διαδικασίας εργατικών διαφορών), η οποία ορίσθηκε να συζητηθεί στις 23.10.2019.

«Παριστάμενο ενώπιον του Δικαστηρίου το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αιτήθηκε αναβολής της συζήτησης, λόγω έλλειψης νομιμοποίησης των δικαστικών παραστατών του. Ειδικότερα, λόγω της πρόσφατης λήξης της θητείας του Ειδικού Διαχειριστή του Ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. έχει επέλθει προσωρινή δικονομική αδυναμία των πληρεξουσίων δικηγόρων του Ελληνικού Δημοσίου να παρασταθούν στη δίκη, καθώς λαμβάνουν την νομιμοποίησή τους από τον Ειδικό Διαχειριστή. Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο χορήγησε αναβολή, για τη δικάσιμο της  03.03.2020, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπροσώπηση όλων των διαδίκων στη δίκη».

Για να δούμε λοιπόν. Θα λάβουν οι εργαζόμενοι τα χρήματα για τα οποία έχουν δουλέψει;

Tagged with