Ερώτηση Παπαθεοδώρου προς τον Παππά, με θέμα: «Αποκλεισμός δημοσιογραφικών ενώσεων από τον διάλογο για τον νέο κανονισμό της δημόσιας τηλεόρασης»

Ερώτηση Παπαθεοδώρου προς τον Παππά, με θέμα: «Αποκλεισμός δημοσιογραφικών ενώσεων από τον διάλογο για τον νέο κανονισμό της δημόσιας τηλεόρασης»

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΠΗΤ,  ΕΣΗΕΘΣτΕΕ και ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλουν το Δ.Σ. της ΕΡΤ για αποκλεισμό τους από την συνεδρίασή του, με αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για το νέο κανονισμό λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Παρά τον αποκλεισμό όλων των άλλων ενώσεων, στη συνεδρίαση συμμετείχαν μόνο συνδικαλιστές της ΠΟΣΠΕΡΤ. Στην ουσία, από τις προτάσεις που συζητήθηκαν, αγνοήθηκαν οι δημοσιογράφοι και οι ενώσεις τους, ενώ ένα από τα θέματα του νέου κανονισμού ήταν ο προσδιορισμός των όρων και συνθηκών εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και ο καθορισμός τους με ΣΣΕ. Ακόμα και κατά την φάση των συζητήσεων δεν έγινε δεκτή η πρόταση για την υπογραφή ΣΣΕ από την ΕΡΤ με την ΕΣΗΕΑ, ενώ μεθοδεύεται η προεπιλεγμένη από το Δ.Σ. της ΕΡΤ σύναψη ΣΣΕ μόνο με την ΠΟΣΠΕΡΤ. Η μεθόδευση αυτή και ο αποκλεισμός των δημοσιογραφικών ενώσεων από το διάλογο επιχειρεί για άλλη μια φορά να χειραγωγήσει τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της δημόσιας τηλεόρασης, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτή δημοσιογράφων και την αξιοπιστία της ενημέρωσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των δημοσιογραφικών ενώσεων στο διάλογο για το νέο κανονισμό;