Εχθρικές σε σχέση με το «ασθενές φύλο» είναι οι ελληνικές εταιρείες

Εχθρικές σε σχέση με το «ασθενές φύλο» είναι οι ελληνικές εταιρείες

«Ουραγός» παραμένει η Ελλάδα όσον αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις επιχειρήσεων. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα της ΕΥ και του Ινστιτούτου Peterson για τη Διεθνή Οικονομία, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία από 22.000 εισηγμένες εταιρείες σε 91 χώρες, η εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 22%, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό χωρών όπως η Σουηδία και η Νορβηγία. Δυστυχώς, η ίδια εικόνα δεν συναντάται στην πρόοδο ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, όπου το ποσοστό στη χώρα μας αντιστοιχεί σε ένα απογοητευτικό 11%.

Εξίσου απογοητευτικά όμως, είναι τα αποτελέσματα στις περισσότερες χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να απέχουν από το όριο του 30% για τα διοικητικά συμβούλια, τις διευθυντικές θέσεις και τις γυναίκες στελέχη. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις σε πέντε χώρες οι εταιρείες έχουν επιτύχει τον στόχο της συμμετοχής των γυναικών κατά 30% μεταξύ των ανώτερων στελεχών, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου -ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία- δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών σε καμία κατηγορία.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο στην εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι η Βουλγαρία (37%), η Λετονία (36%), οι Φιλιππίνες (33%), η Σλοβενία (33%) και η Ρουμανία (32%), ενώ ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, οι πέντε πρώτες χώρες είναι η Νορβηγία (40%), η Λετονία (25%), η Ιταλία (24%), η Φινλανδία (23%) και η Βουλγαρία (22%). Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, οι εταιρείες με ποσοστό γυναικών σε ηγετικές θέσεις μεγαλύτερο από 30%, μπορούν να επιτύχουν αύξηση του καθαρού τους κέρδους έως και 6%.