Καμπανάκι κινδύνου για τα έσοδα από ΕΦΚ

Καμπανάκι κινδύνου για τα έσοδα από ΕΦΚ

Μπορεί η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018 να παρουσιάζει εντυπωσιακό αποτέλεσμα ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα, ωστόσο καμπανάκια κτυπούν σε ορισμένους τομείς όπου η υπεροφοφολόγηση κυριαρχεί. Έτσι , το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.366 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.096 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.070 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Ωστόσο οι τομείς των ΕΦΚ δείχνουν υστέρηση λόγω των υπερβολικών φόρων και της παράλληλης ανάπτυξης του λαθρεμπορίου.

Μειωμένα έναντι του στόχου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου  ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 67 εκατ. ευρώ ή 19,1%,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 2,8%,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 7,1%,

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ ή 28,5%,

Συνολικά το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.158 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 936 εκατ. ευρώ ή 8,3%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.098 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 407 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου.

Επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υ. Οικονομικών, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 36 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 10 εκατ. ευρώ,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,

ζ) Χαρτόσημο κατά 11 εκατ. ευρώ,

η) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 29 εκατ. ευρώ,

ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 27 εκατ. ευρώ.

Πηγή: reporter.gr