Ο ρόλος της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο», σύμφωνα με την Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ρόλος της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο», σύμφωνα με την Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ρόλος της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο» είναι αναντικατάστατος, ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο της συστηματικής επίθεσης λάσπης και παραπληροφόρησης από μερίδα των ΜΜΕ. Η καθημερινή και συστηματική στήριξη τους από το Κόμμα, τα στελέχη, τα μέλη, τους φίλους και τις οργανώσεις του κρίνεται επιτακτική, στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης και δυναμικής σχέσης μεταξύ Αυγής/Κόκκινου-ΣΥΡΙΖΑ. Απόφαση και κατεύθυνσή μας είναι να αναβαθμίσουμε τα Μέσα Ενημέρωσης του κόμματος, μέσα από την υλοποίηση ενός σχεδίου οικονομικής βιωσιμότητας, συνεργειών και δημοσιογραφικής ανασυγκρότησης των Μέσων μας.

Η ίδρυση ομίλου στα ΜΜΕ, πρέπει να αποτελεί το στόχο μιας διαδικασίας που αφορά και τα δύο Μέσα Ενημέρωσης.  Η σύμπραξη και συνέργεια των δύο μέσων είναι στοιχεία απαραίτητα για την αναδιοργάνωσή τους, την οικονομική τους βιωσιμότητα και  τη ριζική αναβάθμιση της παρέμβασής τους.