Πρόεδρος ΟΚΑΑ: «Oι φήμες περί πώλησης της Λαχαναγοράς της Αθήνας είναι παντελώς αβάσιμες»

Πρόεδρος ΟΚΑΑ: «Oι φήμες περί πώλησης της Λαχαναγοράς της Αθήνας είναι παντελώς αβάσιμες»

«Oι φήμες περί πώλησης της Λαχαναγοράς της Αθήνας είναι παντελώς αβάσιμες. Σχετικά με τις πληροφορίες για κατάθεση προτάσεων από «επενδυτές», εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψιν μου καμία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το μέτοχο». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Μιχάλης Μυτιληνάκης στο περιοδικό Φρουτονέα.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση που του τέθηκε εάν έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένες προτάσεις από διάφορους επενδυτές. Ο κ. Μυτιληνάκης απάντησε: «Οι αγορές κάθε τύπου χρηματοοικονομικών προϊόντων, ακινήτων και εμπορευμάτων, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε φήμες – είτε αυτές έχουν βάση είτε όχι. Μάλιστα, πολλές φορές οι φήμες, κυρίως αυτές που δεν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, έχουν ιδιοτελείς στοχεύσεις, προς όφελος αυτών που τις διακινούν και εις βάρος των πολλών.

Όσον αφορά τη Λαχαναγορά της Αθήνας, αυτή είναι αναπόσπαστο οργανικό τμήμα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, που εκτός της Κ.Α.Α. (Λαχαναγορά, Νέα Κρεαταγορά, Αγορά του Καταναλωτή) λειτουργεί τη Λαχαναγορά της Πάτρας, καθώς και 10 Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα, ενώ εντός τριμήνου ολοκληρώνεται και n Ιχθυόσκαλα του Βόλου, οπότε οι Ιχθυόσκαλες γίνονται 11. Ως εκ τούτου, Λαχαναγορά της Αθήνας σαν μεμονωμένη οντότητα, δεν υφίσταται.

Με τα πρώτα σκέλος της απάντησης νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι οι φήμες περί πώλησης της Λαχαναγοράς είναι παντελώς αβάσιμες. Σχετικά με τις πληροφορίες για κατάθεση προτάσεων από «επενδυτές», εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψιν μου καμία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το μέτοχο. Όλα τα άλλα είναι «να ‘χαμε να λέγαμε»..

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να πουληθεί «στο απώτερο μέλλον» συνολικά ο ΟΚΑΑ ο πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την προσωπική του άποψη είναι το πιο πιθανό να πωληθεί ο ΟΚΑΑ. Ο ίδιος συνέχισε ότι «αν το απώτερο μέλλον το τοποθετούμε σε 40 ή 50 χρόνια, δεν είμαι σε θέση να κάνω εκτίμηση.

Στη δική μου αντίληψη, ο Ο.Κ.Α.Α. είναι μία πολύτιμή δημόσια δομή, μέσω της οποίας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων διακινεί προϊόντα, κυρίως Ελλήνων παραγωγών, από όλες τις παραγωγικές ζώνες της χώρας και εφοδιάζει σε καθημερινή βάση τους Έλληνες, καταναλωτές.

Η εμπειρία 50 και πλέον ετών λειτουργίας της Αγοράς υπό το καθεστώς της δημόσιας επιχείρησης, αποδεικνύει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του μοντέλου. Βέβαια, προφανώς χρειάζεται αναβάθμιση των υποδομών και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Αγοράς, όμως θεωρώ ότι ο Δημόσιος χαρακτήρας της, είναι αυτός που εγγυάται την ασφάλεια στη λειτουργία της αλυσίδας τροφής που υπηρετεί, ενώ ακόμα, ο Δημόσιος χαρακτήρας αγορών τέτοιου τύπου αποτελεί τόσο διεθνές, όσο και ευρωπαϊκό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, n λειτουργία της Αγοράς απαιτεί τη διαρκή συνεννόηση µμεταξύ Διοίκησης και Επιχειρήσεων, ούτως ώστε να διατηρηθεί n αδιατάρακτή λειτουργία της εξυπηρέτησης της διατροφικής αλυσίδας, αλλά και να διευκολυνθούν και να διευρυνθούν οι Επιχειρήσεις εντός του Οργανισμού, προς όφελος του ίδιου του Οργανισμού, των Επιχειρήσεων. των Παραγωγών και του τελικού καταναλωτή»

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι επιλογή της διοίκησης του οργανισμού είναι  η απόφαση για να μετεξελχθεί στην «αγορά του 2050» και ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Προβλέπεται n κατασκευή ψυκτικών χώρων, βοηθητικών μέσων συσκευασίας (μικροσυσκευασία), συστημάτων logistics και αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών µε οπτικές ίνες, συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας – στάθμευσης, ενεργειακή αναβάθμιση και νέους χώρους διοίκησης. «Τα έργα βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό ωρίμανσης και πολύ σύντομα θα προκηρυχθούν οι μελέτες» όπως είπε ο κ. Μυτιληνάκης και συνέχισε ότι ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η προεργασία μαζί µε το ΕΜΠ, για τη μελέτη της συνολικής ανάπλασης της Κεντρικής Αγοράς της Αθήνας. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει όλες τις διεθνείς, σύγχρονες, καλές πρακτικές άλλων Αγορών, Σημε.ίωσε μάλιστα ότι η ανάπλαση της Αγοράς θα γίνει εν λειτουργία, είναι υψηλού κόστους και θα αποτελέσει υπόδειγμα Αγορών σε διεθνές επίπεδο, «ενώ τα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Αγορά τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, θα είναι προφανώς πολύπλευρα και σημαντικά».

Το πρώτο ουσιαστικά agrologistic στη χώρα

Ακόμη ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια μεταξύ ΟΚΑΑ και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει το πρώτο ουσιαστικά agrologistic στη χώρα το οποίο θα αφορά μικρούς και μεγάλους παραγωγούς, πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – και ιδιαίτερα όσους χρειάζονται αλυσίδα ψύξης.

Το agrologistic θα προσφέρει σε παραγωγούς και επιχειρήσεις, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυποποίησής, αποθήκευσης, διακίνησης, εισαγωγών και εξαγωγών και στόχο έχει την αύξηση της παραγωγής και τη διεύρυνσή της µε νέους τομείς, τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας και την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, για μοναδικά Ελληνικά προϊόντα. Ο χώρος που έχει επιλεγεί να γίνει το agrologistic είναι σε κομβικό σημείο στρατηγικής σημασίας και εξυπηρετεί τις παραγωγικές ζώνες και τις επιχειρήσεις κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Τέλος ανέφερε ότι ο ΟΚΑΑ υπέγραψε το Νοέμβριο στην Αθήνα μνημόνιο συνεργασίας με το δίκτυο των Ιταλικών Αγορών IΤΑLΜΕRCΑTI. Το μνημόνιο περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ίδρυσης και λειτουργίας χονδρεμπορικών αγορών, την από κοινού ανάληψη έργων ίδρυσης νέων αγορών σε διεθνές επίπεδο, τη διευκόλυνση ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο αγορών, τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων και άλλα και υπογράμμισε ότι ο ΟΚΑΑ «βρίσκεται σε συζήτηση και με άλλες κορυφαίες Αγορές της Ευρώπης, για συμφωνία με αντίστοιχο περιεχόμενο και για να αναγνωριστεί ο ρόλος των αγορών στην Ευρώπη».

Πηγή: reporter.gr