Σταθάκης: Ξεκαθάρισμα στο πού και τι χτίζεται σε τουριστικές περιοχές

Σταθάκης: Ξεκαθάρισμα στο πού και τι χτίζεται σε τουριστικές περιοχές

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα χρόνιο αίτημα του κόσμου του τουρισμού που αποτελεί άλλωστε αναγκαίος όρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο λόγος για μια βασική προϋπόθεση για την συγκροτημένη σχεδίαση του Ειδικού Χωροταξικού που έχει να κάνει με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος, υπογράφηκε, σήμερα, από τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κλαμπατσέα, η σύμβαση ανάθεσης για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό. Σε συνδυασμό με τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για το νέο ΕΧΠ για τον Τουρισμό, που υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, στα τέλη του περασμένου Μαΐου, ολοκληρώνεται η διαδικασία θέσπισης του νέου χωροταξικού πλαισίου, όρος αναγκαίος για περιοχές όπως η Κρήτη, η Χαλκιδική, το Νότιο Αιγαίο κτλ, όπου ο τουρισμός είναι βασικός οικονομικός πυλώνας και αντιμετωπίζουν φαινόμενα υπερ – τουρισμού.

Ουσιαστικά με τις κινήσεις αυτές μένει ξεκαθαρίσει το πού και τι μπορεί να χτίσει κανείς σε τουριστικές ζώνες και περιοχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όπως έχει αναφέρει και ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Σταθάκης, σκοπός της ΣΜΠΕ είναι ο εντοπισμός, η περιγραφή και η εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του νέου ΕΧΠ. Η εκπόνηση ξεκινάει άμεσα και θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέσα από έναν ουσιαστικό και διευρυμένο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιδίωξη είναι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, καθώς και όλων των φορέων του κλάδου του Τουρισμού.

Το νέο πλαίσιο, σύμφωνα με το Υπουργείο, επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πρότυπο χωρικής οργάνωσης του κλάδου, που θα ενσωματώνει κατευθύνσεις για την τουριστική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις ανάγκες των διαφορετικών περιοχών της χώρας. Στόχος είναι να προωθηθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και ο εμπλουτισμός του εθνικού τουριστικού προϊόντος, στη βάση της διατήρησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται, όπως αναφέρεται, παράλληλα, αντίστοιχες διαδικασίες ανάθεσης για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το ΕΧΠ για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, καθώς και τη ΣΜΠΕ. Θα ακολουθήσει η αναθεώρηση των υπολοίπων ΕΧΠ, που αφορούν στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Βιομηχανίας, Υδατοκαλλιεργειών και Καταστημάτων Κράτησης.

Πηγή: reporter.gr