Στην Κομισιόν η κριτική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, την περίοδο 1990-2014

Στην Κομισιόν η κριτική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, την περίοδο 1990-2014

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Eυρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, σχετικά μετιςχρόνιες αδυναμίες κατά την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προοριζόμενων για έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.

Ο Δημ. Παπαδημούλης αναφέρεται στην πρόσφατη αποκαλυπτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποτυπώνει τις ενστάσεις και την κριτική του για τις χρόνιες αδυναμίες την περίοδο 1990-2014 κατά την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προοριζόμενων για έργα ΣΔΙΤ από τις ελληνικές αρχές.

«Καταγράφεται υπέρβαση του προϋπολογισμού για την κατασκευή τριών αυτοκινητόδρομων (Ολυμπία Οδός, Ε65, Μορέας), με συνολική επιβάρυνση 1,2 δισ. ευρώ για το Δημόσιο (κατά την αναθεώρηση των έργων, ενόσω το αντικείμενό τους μειώθηκε 55%)», επισημαίνει στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Δημ. Παπαδημούλης ζητά να μάθει από την Κομισιόν «μεβάση ποια πρότυπα σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν από τις ελληνικές αρχές οι αυτοκινητόδρομοι Ολυμπία Οδός, Ε65 και Μορέας», «ποιαμέτρα σχεδιάζει για την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων στην ΕΕ», και τέλος, «τί σκοπεύει να κάνει για να ανταποκριθεί στις συστάσεις του ECA, που ζητά να διαδραματίζει η ίδια σημαντικό ρόλο στην έγκριση συγχρηματοδοτούμενων μεγάλων έργων».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση προς την Κομισιόν:

ΘΕΜΑ: Αδυναμίες κατά την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προοριζόμενων για έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτυπώνει χρόνιες αδυναμίες την περίοδο 1990-2014 κατά την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προοριζόμενων για έργα ΣΔΙΤ. Καταγράφεται υπέρβαση του προϋπολογισμού για την κατασκευή τριών αυτοκινητόδρομων (Ολυμπία Οδός, Ε65, Μορέας), με συνολική επιβάρυνση 1,2 δισ. ευρώ για το Δημόσιο (κατά την αναθεώρηση των έργων, ενόσω το αντικείμενό τους μειώθηκε 55% ).

Το ECA επιρρίπτει ευθύνες στην ελληνική διοίκηση για «πρόωρες συμβάσεις με ιδιώτες παραχωρησιούχους», και στην Κομισιόν, δεδομένου ότι τις ενθάρρυνε επικαλούμενη την οικονομική αδυναμία της Ελλάδας . Σχέσεις εξάρτησης λόγω μειωμένου ανταγωνισμού, αναποτελεσματική διαχείριση πόρων και μεγάλα έργα εκτός χρονοδιαγράμματος καταγράφονται εξίσου στην έκθεση.

Ερωτάται η Κομισιόν:

– Με βάση ποια πρότυπα σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν από τις ελληνικές αρχές τα συγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ;

– Ποια μέτρα σχεδιάζει για την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων στην ΕΕ;

– Τί σκοπεύει να κάνει για να ανταποκριθεί στις συστάσεις του ECA, που ζητά να διαδραματίζει η ίδια σημαντικό ρόλο στην έγκριση συγχρηματοδοτούμενων μεγάλων έργων;