Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής

Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η δεύτερη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής υπό το Συντονιστή Υπουργό Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη Αλέξανδρο.

Σχετικά με τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπατών-Αρτέμιδας συζητήθηκαν οι ενστάσεις που διατυπώνονται στην επιστολή του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου  για τη χωροθέτηση του έργου στη θέση «Πλατύ Χωράφι».  Άμεσα θα αποσταλεί απαντητική επιστολή στον κ. Δήμαρχο όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι που οδήγησαν την Επιτροπή στην απόφαση να χωροθετήσει στη θέση «Πλατύ Χωράφι».

Έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Επιτροπή επιμένει στην ανάγκη να ικανοποιηθούν οι τέσσερις όροι που έχει θέσει στους συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση.

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στη διαδικασία απόκτησης και διάθεσης γης (απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές έρευνες) που παρατηρούνται στα έργα των πέντε αυτοκινητοδρόμων και το Μετρό Θεσσαλονίκης συζητήθηκαν εκτενώς οι προτάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτισμού. Η Τεχνική Επιτροπή της Διυπουργικής Επιτροπής θα επεξεργαστεί περαιτέρω τις εν λόγω προτάσεις με στόχο την εξειδίκευση όλων των απαιτούμενων διοικητικών και νομοθετικών πράξεων οι οποίες θα εγγυηθούν την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων.

Τέλος έγινε ενημέρωση για την πρόοδο επανεκκίνησης των εργασιών του έργου Μετρό Θεσσαλονίκης.