Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών

Σε συνέχεια των μεταβολών του ποσοστού ευρείας διασποράς των μετοχών της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών, στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας, στο πλαίσιο των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με συντελεστή στάθμισης 28%.

  • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με συντελεστή στάθμισης 28%.

  • Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.» με συντελεστή στάθμισης 20%.

  • Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid Cap

Οι  μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ.» με συντελεστή στάθμισης 28%.

  • Δείκτης FTSE/ΧΑ Αγοράς

Οι  μετοχές της εταιρείας  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι  μετοχές της εταιρείας  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

  • Δείκτης FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι  μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 37%.

  • Δείκτης FTSE/ΧΑ Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα

Οι  μετοχές της εταιρείας  αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 5 Απριλίου 2018