Χρηματιστήριο Αθηνών – Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων

Χρηματιστήριο Αθηνών – Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

  • Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ISIN:GRS239003007).

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

  • Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (ISIN:GRS142003003) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,34 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,601 ανά μετοχή, στο πλαίσιο της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.