Κομισιόν: «Παρά τις επιδόσεις, απέχουμε πολύ από τους στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” – Στο 2,12%, αντί στόχου 3%»

Κομισιόν: «Παρά τις επιδόσεις, απέχουμε πολύ από τους στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” – Στο 2,12%, αντί στόχου 3%»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Μαρίγια Γκάμπριελ, αρμόδιας Επιτρόπου για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την πορεία των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Στην απάντησή της, η Κομισιόν δεν διαφωνεί με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται ο Δημήτρης Παπαδημούλης και τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ υπολείπεται των στόχων της στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, αλλά και σε σχέση με διεθνείς οικονομίες, όπως των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην απάντησή της η κα Γκάμπριελ «η ΕΕ σημείωσε πρόοδο κατά την τελευταία δεκαετία (έναντι 1,77 % το 2007), αλλά απέχει πολύ από τον στόχο του 3% της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’».

Επιπλέον, απαντώντας στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τα μέσα με τα οποία η Κομισιόν θα συμβάλει ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους για την επόμενη δεκαετία (2020-2030), «με έμφαση στα κράτη που δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως η Ελλάδα», η Επίτροπος Γκάμπριελ απαντά ότι «η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των επενδύσεων Ε&Α, με τη διάθεση 100 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα ‘Ορίζων Ευρώπη’», σημειώνοντας ότι «το πρόγραμμα εμφανίζει μια άνευ προηγουμένου ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα δώσει ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα κράτη μέλη και θα στηρίξει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις».

Μάλιστα, σημειώνει πως «αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,08% έως 0,19% κατά μέσο όρο, σε βάθος 25 ετών, το οποίο σημαίνει ότι κάθε επενδυόμενο ευρώ μπορεί δυνητικά να εξασφαλίσει απόδοση έως 11 ευρώ για το ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο».