Νέοι «έξυπνοι» έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

Νέοι «έξυπνοι» έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb

Του Γιώργου Αλεξάκη

«Έξυπνους» ελέγχους που περιλαμβάνουν διασταυρώσεις, αλλά και «εικονικές κρατήσεις» σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εντατικοποιήσει τη διαδικασία καταγραφής εντοπισμού εστιών φοροδιαφυγής στην οικονομία διαμοιρασμού.

Εν όψει λοιπόν της σεζόν αλλά και της κίνησης που παρατηρείται λόγω Πάσχα σε κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα ο  ελεγκτικός μηχανισμός βάζει στο «μάτι» τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω των διαφόρων πλατφορμών όπως η Airbnb, Booking και Homeaway.

Να σημειωθεί ότι για παλιότερες χρήσεις ήδη προκαταρκτικοί έλεγχοι σε στοιχεία εισπράξεων από πλατφόρμες και τους παρόχους πληρωμών έχουν αποκαλυφθεί περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η ΑΑΔΕ αποστέλλει  στους ιδιοκτήτες ειδοποιητήρια για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Πάντως, με τη νέα απόφαση (1079/2021) του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή επικαιροποείται η όλη διαδικασία ελέγχων αλλά και προβλέπονται αριά πρόστιμα  ως 20.000 ευρώ στους φορολογούμενους που ενοικιάζουν ακίνητα χωρίς να τα δηλώσουν στο Μητρώο.

Όπως αναφέρεται τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού.

Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις και εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) αποστέλλονται στις αρμόδιες για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φερόμενων ως «Διαχειριστών» των ακινήτων Δ.Ο.Υ. στοιχεία των ως άνω ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  διαπίστωση πιθανών παραβάσεων μπορεί να βεβαιώνεται και με ηλεκτρονική καταγραφή (σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4), με τη χρήση λογισμικού καταγραφής οθόνης, της περιήγησης στην ανάρτηση ακινήτου σε ιστότοπο ψηφιακής πλατφόρμας.

Μάλιστα όπως ξεκαθαρίζει η Απόφαση, το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φερόμενων ως «Διαχειριστών» των ακινήτων επιβεβαιώνει την ιδιότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως «Διαχειριστής» με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για την επιβεβαίωση, μάλιστα, της ιδιότητας των «Διαχειριστών» δύναται να αξιοποιούνται και τα δεδομένα του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», του «ΟΠΣ Περιουσιολογίου» (Ε9) τα οποία τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Διαχειριστές»  αυτών των ακινήτων που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει;

  • να έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
  • στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
  • Να έχουν δηλωθεί τα μισθώματα στο Τaxisnet,
  • Να είναι η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

Αν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις τότε «πέφτουν» τα πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 20.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις, δε,  που ο φορολογούμενος αναγνωρίσει το λάθος του και πληρώσει τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που θα προκύψουν θα έχει προσαύξηση μόνο με τους αναλογούντες τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Στην αντίθετη περίπτωση όποιος δεν αναγνωρίσει το σφάλμα,  τότε θα κληθεί να πληρώσει και τους επιπλέον φόρους, αλλά και πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 

 

 

 

Tagged with