Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο

Μετά από 12 χρόνια εμπλοκών και καθυστερήσεων, αλλά και δύο αποτυχημένους διαγωνισμούς, το 2006 και το 2009, η δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο είναι γεγονός. Η νέα αυτή επένδυση, ύψους άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΜΕΔΙ,  για την προώθηση νέων έργων υποδομών, στους τομείς των συνδυασμένων μεταφορών και των κοινωνικών υποδομών, οι οποίες θα αλλάξουν το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας.

Παρά τα σύννεφα και τους καπνούς, που προέβλεπαν τις τελευταίες μέρες διάφοροι γνωστοί «ειδήμονες» της αγοράς, χθες το απόγευμα τα σενάρια καταστροφολογίας έλαβαν τέλος: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαγωνιστική διαδικασία της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ για τη δημιουργία και την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, καθώς  κατατέθηκε δεσμευτική προσφορά από το σχήμα της «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ ΑΕ-GOLDAIR CARGO ΑΕ».

Μάλιστα, η επιτροπή του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει ήδη τι εργασίες της, με σκοπό την ταχύτατη διεκπεραίωση των προβλεπομένων από τη διακήρυξη διαδικασιών.

Η νέα επένδυση στο Θριάσιο Πεδίο θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργήσει σε βάθος δεκαετίας, περίπου 3.000 νέες  θέσεις εργασίας. Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστος Σπίρτζης, «πρόκειται για μία επένδυση, η οποία θα αναδείξει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη τόσο του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και ειδικά των σιδηροδρομικών όσο και για τη λειτουργία του ως  πύλης για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ υπογράμμισε, επίσης, ότι «Η ανάπτυξη ενός τέτοιου τύπου οργανωμένου  εμπορευματικού  κέντρου θα συμβάλλει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους μεταφορών, άρα και της μείωσης του κόστους των προϊόντων. Παράγοντας, ο οποίος θα δώσει αποφασιστική ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη  της χώρα μας».

Η υλοποίηση της επένδυσης γίνεται με όρους διαφάνειας,     αποτελεσματικότητας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Πρωταρχική στόχευση της Κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΜΕΔΙ, αλλά και της διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, είναι η υλοποίηση της επένδυσης στο Θριάσιο Πεδίο να διέπεται από κανόνες διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Οι αλλαγές που προκρίθηκαν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ και τη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, και περιέχονται στα τεύχη μεταβολών της προκήρυξης και του σχεδίου σύμβασης παραχώρησης του διαγωνισμού, προβλέπουν επιπλέον οφέλη υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και σημαντικά ανταλλάγματα για το Κράτος.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

 1. Καταβολή στο κράτος (ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ) άμεσου τιμήματος 10.000.000 ευρώ, με την κύρωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης, για το οποίο θα έχει ήδη δοθεί αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
 2. Στα δύο πρώτα έτη θα κτιστούν 120.000 μ2 αντί 50.000μ2, όπως προέβλεπε ο αρχικός διαγωνισμός.
 3. Το σύνολο των κτιρίων – ήτοι κατ΄ελάχιστον 240.000μ2 – θα κτιστούν το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2ου έως και του 10ου έτους της παραχώρησης, και όχι στα 50 έτη, όπως επίσης προέβλεπε αρχικά ο διαγωνισμός.

Επιγραμματικά, τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης, με τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, συνίστανται στα εξής:

 • Προσφέρονται σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα στο ελληνικό δημόσιο
 • Αλλάζει θετικά το επενδυτικό τοπίο και δημιουργείται ένα νέο επενδυτικό κλίμα, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας μας
 • Η Ελλάδα καθίσταται παράγοντας υψηλής γεωστρατηγικής σημασίας και αποκτά δεσπόζουσα θέση στη νοτιανατολική Ευρώπη, στο τομέα των μεταφορών
 • Δίνεται ώθηση στις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω του σιδηροδρόμου
 • Δημιουργείται σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας
 • Υποστηρίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύεται η εξωστρέφεια της Οικονομίας
 • Αλλάζει θεαματικά προς το καλύτερο το τοπίο των Μεταφορών στη χώρα
 • Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεων συνδυαστικών μεταφορών καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται υποστηρικτικά