Αύξηση 24,68% στους θανάτους το πρώτο 3μηνο του 2022 σε σχέση με το 2021

Αύξηση 24,68% στους θανάτους το πρώτο 3μηνο του 2022 σε σχέση με το 2021

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ: Περίοδος 1η έως 9 η εβδομάδα, 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει με έκτακτο δελτίο τύπου προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων από την 1 η έως την 9 η εβδομάδα του έτους 2022 (3/1/2022 – 6/3/2022). Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες εννέα (9) εβδομάδες του 2022 (3/1/2022 – 6/3/2022) ανήλθαν σε 29.050 (14.525 άνδρες και ισάριθμες γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021 (4/1/2021 – 7/3/2021) είχαν ανέλθει σε 23.299 (11.948 άνδρες και 11.351 γυναίκες) σημειώνοντας αύξηση κατά 5.751 θανάτους (24,68%). Αύξηση κατά 4.762 θανάτους (19,61%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των πρώτων εννέα (9) εβδομάδων των ετών της εξαετίας 2016 – 2021 (24.288 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2016 – 2021 ανέρχονται σε -6,61% το 2021 σε σχέση με το 2020 (24.947), -1,66% το 2020 σε σχέση με το 2019 (25.367), 12,18% το 2019 σε σχέση με το 2018 (22.613), -16,06% το 2018 σε σχέση με το 2017 (26.940) και 19,41% το 2017 σε σχέση με το 2016 (22.561)

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο των πρώτων εννέα (9) εβδομάδων του έτους 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν την 5 η (31/01/2022 – 6/2/2022), την 4 η (24/01/2022 – 30/1/2022) και την 2 η εβδομάδα (10/01/2022 – 16/1/2022) με ποσοστά αύξησης 42,5%, 40,2% και 35,1% αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που δημοσιεύτηκαν σε προηγούμενα Δελτία Τύπου.

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων εννέα (9) εβδομάδων του έτους 2022 ήταν περισσότεροι από αυτούς της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021, σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 (1.612 θάνατοι), 85 έως 89 (1.534), 75 έως 79 (751) και 80 έως 84 (638) ενώ οι λιγότεροι καταγράφηκαν στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 4 (17 θάνατοι)

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων εννέα (9) εβδομάδων του έτους 2022 παρουσιάζουν αύξηση και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας σε σχέση με τους θανάτους της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 1.774, 1.003 και 609 θανάτους αντίστοιχα.

Tagged with