Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
25.8 C
Athens

Άρθρο του Γ. Μαγκριώτη: FLYOVER: Οι μισές αλήθειες της κυβέρνησης, το κολοβό και πανάκριβο έργο

Share

Του Γιάννη Μαγκριώτη*

Γιατί σταμάτησαν την αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής το 2012;

Στην τελευταία παρουσίαση του έργου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απέκρυψε την αλήθεια για τον σχεδιασμό των έργων αναβάθμισης της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι: «Το 2010 προβλέφθηκε(το flyover) με τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών και Μεταφορών για την Θεσσαλονίκη 2010-2020. Την περίοδο 2015-2019 υπήρξε παύση ωρίμανσης του έργου ελλείψει χρηματοδότησης και προσφυγής στο ΣτΕ». Η αλήθεια είναι ότι το ΣΣΜΥΘ(2010-2020) σχεδιάστηκε και μελετήθηκε το 2010, ακυρώθηκε όμως από την κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του 2012, την ίδια επιλογή είχε και η κυβέρνηση 2015-2019. Πόροι υπήρχαν από το Δ’ ΕΣΠΑ, όπως και από το επόμενο, βούληση δεν υπήρχε.

Επίσης το έργο που θα κατασκευαστεί είναι κολοβό, γιατί δεν περιλαμβάνει ζωτικά τμήματα, που θα το καταστήσουν λειτουργικό, ενώ τώρα, ουσιαστικά θα μεταφέρει τα προβλήματα κυρίως ανατολικά, στο τέλος του flyover, όπως και δυτικά στην αρχή του. Ακόμη χειρότερα κατασκευάζεται με το καθεστώς του ΣΔΙΤ, δηλαδή πανάκριβο για τους φορολογούμενους πολίτες,  ενώ ο σχεδιασμός του 2010, περιελάβανε Κοινοτική χρηματοδότηση. Ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες του 2010, θα δημιουργούσε πολύ λιγότερα προβλήματα στην διάρκεια της κατασκευής του.

Όπως καταδεικνύεται από τα δεδομένα που καταθέτω παρακάτω, η συνολική αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής, από το Κορδελιό μέχρι την Καλαμαριά, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειάς της, τον Οδικό Άξονα «Θεσσαλονίκης- Μουδανιών», μέχρι τον κόμβο Τριαδίου, θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2018. Το πρώτο τμήμα της, από το Κορδελιό μέχρι την Ευκαρπία, δημοπρατήθηκε πριν την κυβερνητική αλλαγή του 2012, και ολοκληρώθηκε το 2018, έστω και με καθυστέρηση τριών χρόνων, από τον χρόνο που όριζε η σύμβαση.

Αναλυτικά, για να γνωρίσουμε την αλήθεια:

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), από τα τέλη του 2010, έχει Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών (ΣΣΥΜ). Αυτό διαμορφώθηκε από Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων, που συγκροτήθηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ τον Αύγουστο του 2010, οι κατευθύνσεις του παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/Τμήμα Κ-Μ, με συντονισμό του οποίου πραγματοποιήθηκε το επόμενο εξάμηνο η διαβούλευση με όλους τους φορείς της πόλης. Το ΣΣΥΜ, το 2011, μετά από έγκριση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης( ΟΡΘΕ), δημοσιεύτηκε και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών (ΣΣΥΜ) βασίστηκε σε τρεις βασικές αρχές: (α) να στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση  των ημερήσιων μετακινήσεων των πολιτών στην περιοχή, οι οποίες να  πραγματοποιούνται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, για το κοινωνικό σύνολο, με συνδυασμό μεταφορικών μέσων και υποδομών (ΜΜΜ),  με ήπια μέσα μεταφοράς, ανάσχεση της κυκλοφορίας των ΙΧ, εντός του ΠΣΘ, (β) να τυγχάνει όσο το δυνατόν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής (γ) να δομηθεί σε συμβατότητα και συνέργεια με τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις γενικότερες αρχές αστικού σχεδιασμού του Επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, που προωθούσε ο ΟΡΘΕ.

Η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, ενταγμένη σε ένα ενιαίο πλέγμα οδικών υποδομών, που θα λειτουργούν με συνέργεια, αποτελούσε έργο  προτεραιότητας του  ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών των Μεταφορών (ΣΣΥΜ) της ευρύτερης περιοχής  Θεσσαλονίκης.

Τα έργα αυτά ήταν:

1) H αναβάθμιση της δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής (δΕΣΠΕΡ) οδού με ανισοπεδοποίηση των Κόμβων της από την οδό Μοναστηρίου  έως τον Α/Κ Κ5 (Νοσοκ.  Παπαγεωργίου),

Το έργο αναβάθμισης της δΕΣΠΕΡ προέβλεπε βελτίωση / αναβάθμιση της αρτηρίας και ανισοπεδοποίηση επτά (7) υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων, με προϋπολογισμό κατασκευής, μαζί με τα συνοδά έργα και απαλλοτριώσεις, 200εκ. €

Το έργο μελετήθηκε από την Εγνατία ΑΕ, εντάχθηκε σε Κοινοτικό πλαίσιο και δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του  2012, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης το 2015. Ολοκληρώθηκε, χωρίς τα συνοδά έργα, το 2018.

2) Η αναβάθμιση της ανατολικής  Εσωτερικής Περιφερειακής, από τον κόμβο Α/Κ Κ5 έως τον Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα), με πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας, μέσω υπερυψωμένης αρτηρίας(flyover), ταχείας κυκλοφορίας και υπόγειων έργων όπου απαιτούνταν, και με ανισοπεδοποίηση όλων των Κόμβων.

Ο αρχικώς εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής του ως άνω έργου ήταν της τάξης των 250 εκ. € (με απαλλοτριώσεις)  και προ ΦΠΑ.

Οι προβλεπόμενες μελέτες ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο  του 2012, υπολείπονταν οι Περιβαλλοντικοί όροι.

Το έργο θα εντασσόταν σε Κοινοτικό πλαίσιο χρηματοδότησης τον Μάιο του 2012 και η δημοπράτησή του ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2012. Δεν έγινε ποτέ γιατί η ηγεσία του Υπουργείου της επόμενης κυβέρνησης, όπως και της μεθεπόμενης, δεν το έκριναν αναγκαίο.

3) Η αναβάθμιση/διεύρυνση, κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας εκατέρωθεν,  του τελευταίου τμήματος της ανατολικής  Εσωτερικής Περιφερειακής, από τον  Κ10 έως τον Α/Κ 12(Νοσοκομείο Άγιος Παύλος).

Η ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών ολοκληρώθηκαν στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012.

Ο αρχικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής, του ως άνω έργου ήταν της τάξης των  45 εκ. €  (με απαλλοτριώσεις) προ ΦΠΑ.

Το έργο μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να  δημοπρατηθεί τον Ιούνιο του  2012, με την αίρεση της έκδοσης ΚΥΑ για τις απαλλοτριώσεις. Δεν προχώρησε από τις επόμενες κυβερνήσεις.

4) Η αναβάθμιση/διεύρυνση της Εθνικής Οδού «Θεσσαλονίκης – Μουδανίων» κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας εκατέρωθεν, από τον Κόμβο Κ12 έως τον Κόμβο Αεροδρομίου, και η δημιουργία πλήρους παρόδιου δικτύου.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής, του ως άνω έργου ήταν της τάξης των  50 εκ. € με απαλλοτριώσεις, προ ΦΠΑ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τμήματος είχε ολοκληρωθεί, όπως και οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες καθώς και οι οριστικές μελέτες Τεχνικών. Τον Ιούλιο του 2012, υπό την αίρεση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της έκδοσης  ΚΥΑ απαλλοτριώσεων, μπορούσε να δημοπρατηθεί.

5) Στον ίδιο προγραμματισμό περιλαμβάνονταν και η αναβάθμιση/διεύρυνση, κατά μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και (ΛΕΑ), από τον κόμβο Αεροδρομίου μέχρι την αερογέφυρα Τριλόφου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 50 εκ. ευρώ.

6) Το τμήμα του νέου έργου του Εξωτερικού Οδικού  Δακτυλίου (ΕξΟΔ)  από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Γηροκομείου έως τον οικισμό Πεύκα,  και η σύνδεσή του με την οδό Παπανικολάου στον οικισμό Εξοχή.

Ο αρχικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής, των ως άνω τμημάτων ήταν της τάξης των  85 εκ. € + 35 εκ. €  (απαλλοτριώσεις)  =  120 εκ. € (προ ΦΠΑ).

Η χάραξη του έργου, μετά από διαβούλευση με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, είχε ολοκληρωθεί, οι μελέτες ήταν σε εξέλιξη και το έργο μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, το 2018, το αργότερο, η αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί.

Οι κυβερνήσεις από τον Μάιο του 2012, μέχρι τον Ιούλιο του 2019, δεν έδωσαν καμιά συνέχεια στα έργα αυτά. Ευτυχώς που η δημοπράτηση των κόμβων στην Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή, έγινε πριν τις εκλογές του Μάϊου του 2012 και έτσι ολοκληρώθηκαν, έστω και σε διπλάσιο χρόνο.

*Γιάννης Μαγκριώτης, Φυσικός, Πρώην Υπουργός

Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο politicalbank.gr είναι προσωπικές και εκφράζουν τον συγγραφέα.

διαβάστε περισσότερα

Προς άγραν ψήφων

0
Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Τρέχω από κανάλι σε κανάλι καθημερινά για να προλάβω να δω τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών και ομολογώ...

Επικαιρότητα