Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
31.8 C
Athens

Μπορεί να είναι υποψήφιος ο Δούκας ή όχι;

Share

Φωτιές άναψε στο ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα στο επιτελείο του Χάρη Δούκα, το Άρθρο 16 το οποίο ήρθε στην επιφάνεια και μιλά για τις Σχέσεις Κόμματος – Κράτους, όπως και για τα Ασυμβίβαστα. Ανάμεσα στα άλλα αναφέρετε ότι «Όσα μέλη του φορέα κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα όργανα».

Η αλήθεια είναι ότι μάλλον πρόκειται για μία κακή νομοτεχνική διατύπωση, παρά ταύτα ακολουθώντας κατά γράμμα τη διατύπωση του Άρθρου 16, τότε ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Προφανώς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις τα αρμόδια όργανα του ΠΑΣΟΚ θα κάνουν την απαραίτητη παρέμβαση στο Άρθρο 16, με στόχο τα προβλήματα να λυθούν, έτσι ώστε να μην προκύψει ένας κουτός πόλεμος στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά το Άρθρο 36 σχετικά με τις Σχέσεις Κόμματος – Κράτους και τα Ασυμβίβαστα

Η διάκριση κόμματος και κράτους πρέπει να διέπει την συγκρότηση όλων των κομματικών οργάνων και τις αντίστοιχες πρακτικές και νοοτροπίες.

Θεσμοθετούνται  τα εξής ασυμβίβαστα:

Τα μέλη του φορέα δεν μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν και να στηρίζουν δραστηριότητες άλλου πολιτικού φορέα.

Τα μέλη του φορέα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτιο άλλου πολιτικού φορέα, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 4.

Τα μέλη του φορέα δεν μπορούν να αποδέχονται δημόσιο αξίωμα, μέσω του οποίου ασκείται κυβερνητική πολιτική ή και εκτελεστική εξουσία, ενώ ο φορέας βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Οι Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών και των Περιφερειακών Γραφείων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές στην εκλογική τους περιφέρεια, εκτός και αν παραιτηθούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογών.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής δεν μπορεί να καταλαμβάνει δημόσιες θέσεις ευθύνης και να ασκεί κυβερνητικά καθήκοντα.

Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να κατέχουν θέση μέσω της οποίας ασκείται κυβερνητική πολιτική ή και εκτελεστική εξουσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με εξαίρεση έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% επί του συνόλου του κάθε οργάνου.

Όσα μέλη του φορέα κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφια σε μονοπρόσωπα όργανα.

Στα αποκεντρωμένα συλλογικά όργανα, όσοι κατέχουν κατόπιν διορισμού ή εκλογής θέση σε κρατικά ή αυτοδιοικητικά αντιπροσωπευτικά όργανα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των μελών.

Τα μέλη της Ακαδημίας Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών δεν μπορούν να είναι εν ενεργεία ή υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές. Μπορούν να μετέχουν σε εκλογές μόνο σε τιμητικές θέσεις.

Τα μέλη της Ακαδημίας Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών δεν μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται σε οποιοδήποτε αιρετό όργανο του φορέα.

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης δεν μετέχουν σε άλλο όργανο του φορέα.

Είναι ασυμβίβαστη η διατήρηση δύο αιρετών θέσεων, όπως αυτή του βουλευτή/ ευρωβουλευτή με τη θέση του αιρετού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

διαβάστε περισσότερα

Βόϊδι πήγε, αγελάδα γύρισε

0
Καλή σας ημέρα καλοί μου φίλοι. Τελευταία μέρα του Black Velvet για αυτή την σεζόν, οπότε είπα να αφήσω τη σάλτα και να περάσω...

Επικαιρότητα