Έκκληση ΜμΕ στην ΕΕ να μετριάσει επειγόντως τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας

Έκκληση ΜμΕ στην ΕΕ να μετριάσει επειγόντως τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας

Ενημέρωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για την ευρωπαϊκή κρίση κόστους

Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, η Eurocommerce, η SMEunited, καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί φορείς προτρέπουν με ανακοινώσεις τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ να υιοθετήσουν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας στη συνάντησή τους την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Επιπλέον, πιέζουν την Επιτροπή να δεχθεί την πρόταση της πλειοψηφίας των 15 χωρών της ΕΕ-27 για επιβολή πλαφόν και να αναθεωρήσει το πλαίσιο κρίσης κρατικών ενισχύσεων, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα μείωσης των τιμών για όλες τις επιχειρήσεις.

Όλο και περισσότεροι μικρομεσαίοι πλήττονται από τις ακραίες αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και σύντομα θα πρέπει να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους ή να συνεχίσουν να λειτουργούν ζημιογόνα. Η έκκληση των φορέων της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας για επείγουσα δράση από τους ευρωπαίους πολιτικούς, αφορά στην έγκριση του προτεινόμενου κανονισμού του Συμβουλίου, που θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους από το ανώτατο όριο εσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο κανονισμός πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ανώτατα όρια τιμών ενέργειας στη λιανική αγορά, βοηθώντας να επιβιώσουν οι Ευρωπαίοι από την τρέχουσα κρίση ενός ζοφερού χειμώνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επιτέλους, το συντομότερο δυνατό, «να συμφωνήσει ότι δεν διαφωνεί» σχετικά με την επιβολή πλαφόν, την παράταση και την επέκταση του πλαισίου κρίσης κρατικών ενισχύσεων, το οποίο πρέπει να συμμορφώσει τις μειώσεις των τιμών της ενέργειας. Αντίστοιχα, από τις εθνικές κυβερνήσεις απαιτείται να εφαρμόσουν αμέσως τις επείγουσες παρεμβάσεις που προτείνει ο κανονισμός του Συμβουλίου, για να διασφαλιστεί η επιβίωση εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση, όπως το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, επιδοτώντας το ηλεκτρικό ρεύμα με 1,9 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο και άλλα 1,1 δις ευρώ τον Οκτώβριο.

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενέργειας στις 30 Σεπτεμβρίου, η EuroCommerce έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το λιανικό και χονδρικό εμπόριο της Ευρώπης, με την παρουσίαση του σημαντικού εγγράφου «Λιανικό και χονδρικό εμπόριο και η ενεργειακή κρίση – επείγουσα ανάγκη για υποστήριξη», τονίζοντας τον αντίκτυπο του υψηλού και αυξανόμενου ενεργειακού κόστους στον τομέα λιανικής και χονδρικής και την ανάγκη για επείγουσα ευρωπαϊκή και εθνική δράση, ώστε να λάβει ο κλάδος κεντρική στήριξη από την ΕΕ. Η ενεργειακή κρίση απειλεί ευθέως το μέλλον πολλών επιχειρήσεων και καλούνται οι υπουργοί να αναγνωρίσουν ότι ο εμπορικός τομέας χρειάζεται επείγουσα βοήθεια. Χωρίς μάλιστα βοήθεια, οι περιστάσεις θα θέσουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του εμπορικού κλάδου να παρέχει αποτελεσματικά τις βασικές υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται καθημερινά, όχι μόνο οι καταναλωτές, αλλά και τα περισσότερα οικοσυστήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων λειτουργεί με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους, συνήθως 1-3%, και με τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν τετραπλασιασμό των λογαριασμών ενέργειάς τους, το κόστος της ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη αντιπροσωπεύει πλέον το 40% του EBIDTA, ακόμη και με μεγαλύτερους φορείς αυτό το μικρό περιθώριο κέρδους εξαφανίζεται εντελώς. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και η επίδρασή του είναι ήδη αισθητή, με πολλά, ιδιαίτερα μικρότερα καταστήματα, να αντιμετωπίζουν χρεοκοπία ή να κλείνουν ήδη, λόγω του κόστους της ενέργειας.

Στο έγγραφο, που εκδόθηκε από την EuroCommerce, χαιρετίζεται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος της ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα καλείται η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ορισμένα δύσκολα δεδομένα που ήδη αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά και να ενεργήσουν εδώ και τώρα με τις παρακάτω προτροπές:

  • Άμεσες αποφάσεις στην πραγματική απειλή που θέτει η παρούσα κατάσταση στη βασική υπηρεσία που παρέχει ο εμπορικός κλάδος στους καταναλωτές και στην υπόλοιπη οικονομία της ΕΕ. Περίπου το 20-50% των εμπόρων λιανικής, ιδιαίτερα οι ΜμΕ, προειδοποιούν ότι θα σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στο εγγύς μέλλον, χωρίς υποστήριξη για τη μείωση των σωρευτικών επιπτώσεων του ενεργειακού κόστους.
  • Επείγουσες δράσεις για τη μείωση του κόστους της ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, που θα πρέπει να περιλαμβάνει ως προσωρινό και έκτακτο μέτρο κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης κρίσης, την προσαρμογή της αρχής της τάξης αξίας για μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τα κράτη μέλη που μειώνουν τους εθνικούς ενεργειακούς φόρους στο ελάχιστο (0,5%) που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.
  • Επαρκείς διασφαλίσεις ότι και ο εμπορικός κλάδος μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από προγράμματα που μειώνουν τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών ενέργειας και πρέπει να αλλάξει η τακτική του παρελθόντος, όταν οι κυβερνήσεις αγνόησαν τον τομέα του εμπορίου, υπέρ της μεταποιητικής βιομηχανίας.

 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, και μέλος του ΔΣ της Eurocommerce σχολίασε πως, όλοι ανεξαιρέτως οι τομείς της ευρωπαϊκής αγοράς είναι σημαντικοί χρήστες ενέργειας, ενώ πολλές δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας καταναλώνουν περισσότερες TW/hr ετησίως, ακόμα και από ορισμένες μεγάλες βιομηχανίες, που συνήθως θεωρούνται οι πλέον ενεργοβόρες. Όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι επενδύουν ήδη σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα. Μπορούν μάλιστα, εάν ενισχυθούν, να επιταχύνουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και να παράγουν στο άμεσο μέλλον πολύ περισσότερη εναλλακτική ενέργεια. Δεν πρέπει να εξαιρεθεί κανένας κλάδος από τα μέτρα στήριξης και τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο των εθνικών και, ελπίζουμε, κοινοτικών πρωτοβουλιών, κάτω από τις μεγάλες πιέσεις του κόστους της ενέργειας και του αυξανόμενου κόστους των προϊόντων στους καταναλωτές, που δικαίως αντιδρούν περιορίζοντας τις δαπάνες τους. Αυτό είναι το μήνυμα, που ελπίζουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της κεντρικής ευρωπαϊκής πολιτικής θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους για να ενεργήσουν επιτέλους επειγόντως, πριν δημιουργήσουν κρίση κόστους ζωής και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.