Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
19.8 C
Athens

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης

Share

Την Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Ιανουαρίου συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης (PEGA) του ΕΚ.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από ιδιώτες. Την Τρίτη, η εισηγήτρια Sophie in ‘t Veld, θα παρουσιάσει σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβάσεων και περιστατικών κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης. Το ίδιο απόγευμα θα ακολουθήσει ακρόαση με θέμα “Υπηρεσίες πληροφοριών:  χαρτογράφηση διαδικασιών ανάπτυξης κατασκοπευτικού λογισμικού”.

Πότε: Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, 16:00 – 18:00 και Τρίτη 24 Ιανουαρίου 10:00 – 12:30 16:00 – 19.30 (ώρα Ελλάδας)

Πού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κτίριο Spaak, αίθουσα 4B001 και ζωντανά στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχετικά με τη διερεύνηση εικαζόμενων παραβάσεων και περιστατικών κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης εξ ονόματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης.

Σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της διερεύνησης καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάμεσα στα άλλα και σχετικά με την Ελλάδα,

τονίζει την αδιαμφισβήτητη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο όπου όλο και περισσότερες από τις δραστηριότητές μας πραγματοποιούνται διαδικτυακά·

υποστηρίζει ακράδαντα ότι οι παραβιάσεις του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα και την ιδιωτική ζωή δεν αποτελούν μόνο ζήτημα σεβασμού των κοινών νομικών αρχών που ορίζονται στις Συνθήκες και σε άλλες πηγές, αλλά θεμελιώδες ζήτημα του κατά πόσον η μελλοντική ανθρώπινη ζωή θα είναι ελεύθερη και δημοκρατική ή θα ελέγχεται από ψηφιακές διαδικασίες·

καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από κυβερνήσεις ή μέλη κυβερνήσεων των κρατών μελών με σκοπό την παρακολούθηση, τον εκβιασμό, τον εκφοβισμό, τη χειραγώγηση και την απαξίωση της αντιπολίτευσης και των επικριτών, την εξάλειψη του δημοκρατικού ελέγχου και του ελεύθερου Τύπου και τη χειραγώγηση των εκλογών·

επισημαίνει ότι αυτή η παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από εθνικές κυβερνήσεις επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υπονομεύοντας έτσι την ακεραιότητα της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη θεμελιώδη ανεπάρκεια της υφιστάμενης δομής διακυβέρνησης της Ένωσης για την αντιμετώπιση επιθέσεων κατά της δημοκρατίας από το εσωτερικό της Ένωσης·

είναι της άποψης ότι έχουν σημειωθεί παραβάσεις ή κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη χρήση και το εμπόριο κατασκοπευτικού λογισμικού στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο·

καταδικάζει την άρνηση των κυβερνήσεων των κρατών μελών, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να συνεργαστούν πλήρως στο πλαίσιο της έρευνας και να ανταλλάξουν όλες τις σχετικές και ουσιαστικές πληροφορίες· θεωρεί ότι η συλλογική απάντηση του Συμβουλίου είναι εντελώς ανεπαρκής και αντίθετη προς την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας·

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κανένα κράτος μέλος, ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή δεν επιθυμούν να ρίξουν φως στο σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού, προστατεύοντας έτσι εν γνώσει τους τις κυβερνήσεις της Ένωσης που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ένωσης·

καλεί την Ελλάδα:

α)      να αποκαταστήσει επειγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας·

β)      να ανακαλέσει επειγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν·

γ)       να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού·

δ)      να αποσύρει επειγόντως την τροπολογία 826/145 του νόμου 2472/1997, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να ενημερώνει τους πολίτες για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών·

ε)       να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων εποπτικών οργάνων, όπως ο Διαμεσολαβητής και οι αρχές προστασίας δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συνεργασία και πρόσβαση όλων των εποπτικών φορέων στις πληροφορίες και η παροχή πλήρους ενημέρωσης σε όλα τα θύματα·

στ)     να αντιστρέψει τη νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του πρωθυπουργού·

ζ)       να εφαρμόσει επειγόντως την οδηγία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

η)      να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)·

θ)      να ξεκινήσει επειγόντως αστυνομική έρευνα μετά την εικαζόμενη κατάχρηση κατασκοπευτικού λογισμικού και να κατασχέσει φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για πληρεξούσιους, εταιρείες μεσιτείας και πωλητές κατασκοπευτικού λογισμικού που συνδέονται με μολύνσεις από κατασκοπευτικό λογισμικό·

ι)       να καλέσει την Ευρωπόλ να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες·

 

διαβάστε περισσότερα

Πέτα τον σκελετό από τη ντουλάπα!

0
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Οι μέρες περνούν, οι εκλογές έρχονται όλο και ποιο κοντά και οι υποψήφιοι αρχίζουν να ψάχνουν τους σκελετούς...

Επικαιρότητα