Γιώργος Χατζημαρκάκης: Το White Dragon αποτελεί μία σημαντική επένδυση στις τεχνολογίες υδρογόνου σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιώργος Χατζημαρκάκης: Το White Dragon αποτελεί μία σημαντική επένδυση στις τεχνολογίες υδρογόνου σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Με δήλωσή του ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, CEO Hydrogen Europe, επισημαίνει ότι «το White Dragon αποτελεί μία σημαντική επένδυση στις τεχνολογίες υδρογόνου τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα έργο που ναι μεν είναι πολύπλοκο έχει όμως σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες ιδιαίτερα όσον αφορά την μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας και την συμπαραγωγή μέσω πράσινου υδρογόνου ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ενώ καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του. Παράλληλα, το έργο White Dragon λειτούργησε καταλυτικά και συνδέεται άρρηκτα με τρία άλλα IPCEI έργα, εκ των οποίων τα δύο έλαβαν ήδη την κοινοποίηση από της ελληνικές αρχές (Advent Technologies και B&T Composites) ενώ το τρίτο έργο θα κοινοποιηθεί κι αυτό από την Ιταλία (Ansaldo Energia) στο πρώτο κύμα των IPCEI υδρογόνου. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι το έργο White Dragon λόγο τόσο τους μεγέθους του όσο και των καινοτομιών που διαθέτει έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του αρμόδιου Αντιπροέδρου της, του κ. Timmermans, αλλά και την υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το έργο White Dragon έχοντας ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγησή του στο 1ο κύμα των έργων IPCEI για τις τεχνολογίες υδρογόνου μεταφέρθηκε από την DG Competition στο 3ο κύμα των έργων IPCEI λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε υποδομές. Προς το παρόν όμως το έργο White Dragon βρίσκεται εκτός της διαδικασίας προ-κοινοποίησης όσον αφορά το 3ο κύμα μετά από απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά αυτό θεωρούμε ότι πρέπει και θα μπορούσε να αλλάξει με συντονισμένες ενέργειες. Σε αυτόν τον συντονισμό βοηθάει ήδη το Hydrogen Europe μέσω του Lighthouse Initiative ενισχύοντας την όλη προσπάθεια των περιφερειακών και εθνικών αρχών καθώς και των εταιρειών που σχετίζονται με το έργο.

Άλλωστε, πυρήνας του White Dragon είναι η υποστήριξη της αντικατάστασης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχοντας ως τελικό στόχο την υποστήριξη της ομαλής απολιγνιτοποίησης του ενεργειακού μείγματος κάτι που είναι επιτακτικό βάση των ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Το έργο αναμένεται να λειτουργήσει επίσης ως υπόδειγμα για άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας μεγάλο πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα.

Παράλληλα θα πρέπει να τονισθεί ότι το έργο White Dragon έχει την υποστήριξη της DG Competition, η οποία αναγνωρίζει την αξία του έργου τόσο για την ίδια την διαδικασία και την επίδραση των έργων IPCEI υδρογόνου όσο και για την επίτευξη των γενικών στόχων του RePowerEU καθώς και όλων των πολιτικών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.»

Εν κατακλείδι τονίζει ο κ. Χατζημαρκάκης, «το Hydrogen Europe συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο White Dragon το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει άμεσα την ανασυγκρότηση της Περιφερειακής και Εθνικής οικονομίας μέσω των τεχνολογιών υδρογόνου, να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας με νέες καινοτόμες και πράσινες τεχνολογίες και να ενισχύσει την ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».