Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά Περιφέρεια

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά Περιφέρεια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά) του σχολικού έτους 2020/2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2020/2021, σε σχέση με το 2019/2020, αυξήθηκαν κατά 0,3% στα νηπιαγωγεία και μειώθηκαν κατά 0,6% στα δημοτικά.

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2020/2021, σε σχέση με το 2019/2020, αυξήθηκε κατά 8,8% στα νηπιαγωγεία και κατά 1,3% στα δημοτικά.

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2020/2021, σε σχέση με το 2019/2020, παρουσίασαν αύξηση κατά 6,3% στα νηπιαγωγεία και μείωση κατά 2,4% στα δημοτικά.

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2020/2021, σε σχέση με το 2019/2020, παρουσίασαν μείωση κατά 0,4% στα δημοτικά.

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2020/2021 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 9,8 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 8,1 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2019/2020, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 10,0 και 1 προς 8,4

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,4% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,6% των δημοτικών της Ελλάδας.