Κοινή επιστολή βιομηχανικών οργανώσεων στον Πρωθυπουργό για την ενέργεια

Κοινή επιστολή βιομηχανικών οργανώσεων στον Πρωθυπουργό για την ενέργεια

Επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλαν οι επικεφαλής των βιομηχανικών οργανώσεων της χώρας, ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ελληνική Παραγωγή, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΣΕ, για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και ειδικά της βιομηχανίας.

Όπως επισημαίνουν, αναγνωρίζεται η συνεχής προσπάθεια της πολιτείας για την άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις. Όμως, η ένταση  της ενεργειακής κρίσης  είναι πλέον τέτοια που δημιουργεί μια πρωτοφανή υπαρξιακή κρίση στις επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ.

Οι εκπρόσωποι του βιομηχανικού κόσμου προτείνουν συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα, όπως η αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους, η αλλαγή του μοντέλου στήριξης με τον καθορισμό μιας τελικής τιμής – στόχου και την προσαρμογή των επιδοτήσεων ώστε να επιτυγχάνεται αυτή, η άρση των εμποδίων για την εφαρμογή των διμερών συμβολαίων PPAs (Purchase Power Agreements) κ.ά.