Οι λευκές σελίδες, τα διαγωνίσματα και οι αντιγραφές

Οι λευκές σελίδες, τα διαγωνίσματα και οι αντιγραφές

Στα σχολικά χρόνια, για να περάσουμε τη χρονιά και να πάμε στα υψηλότερα σκαλοπάτια, πρέπει να γράψουμε καλά στις εξετάσεις απατώντας σωστά στα ερωτήματα που βάζουν οι καθηγητές.

Ανάλογα με το τι γράφουμε στις σελίδες που έχουμε μπροστά μας, είναι και ο βαθμός που παίρνουμε, αρκεί οι απαντήσεις να είναι σωστές και πάνω στο θέμα και όχι απλά να γράφουμε ότι να ναι, αρκεί για να γεμίσουμε τις σελίδες.

Επίσης όποιος έδινε και δίνει λευκή σελίδα είναι σίγουρος ότι μένει μετεξεταστέος ή χάνει τη χρονιά.

Τέλος, απαγορεύονταν και απαγορεύονται τα σκονάκια και οι αντιγραφές. Όποιον τον πιάνουν με σκονάκι ή να αντιγράφει, του παίρνουν την κόλα και τη μηδενίζουν.

Το πώς γράφουμε στις εξετάσεις εξαρτάται από το διάβασμα και την προετοιμασία που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά, απατώντας και στα πιο δύσκολα ερωτήματα που μας έχουν θέσει οι καθηγητές.

Τώρα θα μας πείτε γιατί τα γράφουμε όλα τα παραπάνω;

Πολύ απλά, γιατί όλα τα παραπάνω μοιάζουν με αυτή τη σελίδα που τη γράφουν και την  ξαναγράφουν τα κόμματα στα συνέδριά τους και στη συνέχεια τους βαθμολογούν οι πολίτες στην κάλπη με την ψήφο τους. Οι βαθμολογίες τους είναι ανάλογες με το περιεχόμενο των σελίδων που γυρίζουν ή αλλάζουν και τις απαντήσεις που δίνουν στα βασικά ερωτήματα που τους έχουν θέσει οι Έλληνες, λαμβάνοντας υπόψη σκονάκια και αντιγραφές!

 

Tagged with