Ποιες Περιφέρειες απειλούνται με κίνδυνο φτώχιας (ΕΛΣΤΑΤ)

Ποιες Περιφέρειες απειλούνται με κίνδυνο φτώχιας (ΕΛΣΤΑΤ)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2021, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2020.

Ανάμεσα στα άλλα η ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει τα ποσοστά κινδύνου φτώχιας ανά Περιφέρεια, όπου τρεις (3) Περιφέρειες (Αττική, Κρήτη, και Νότιο Αιγαίο) καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχειας χαμηλότερα από αυτό του συνόλου της Χώρας ενώ στις υπόλοιπες δέκα (10) Περιφέρειες (Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία Θράκη) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα.

Με άλλα λόγια οι Περιφέρειες που απειλούνται περισσότερο με κίνδυνο φτώχιας είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο.

Οι Περιφέρειες που απειλούνται λιγότερο με κίνδυνο φτώχιας είναι Αττική, Κρήτη, και Νότιο Αιγαίο.

Tagged with