Το ΕΚ στηρίζει τους νέους δημοσιογράφους: νέο πρόγραμμα άσκησης και υποτροφία στο όνομα του προέδρου Sassoli

Το ΕΚ στηρίζει τους νέους δημοσιογράφους: νέο πρόγραμμα άσκησης και υποτροφία στο όνομα του προέδρου Sassoli
  • Στόχος η ενίσχυση της ανεξάρτητης, επαγγελματικής και υπεύθυνης δημοσιογραφίας
  • Έμφαση στην εις βάθος κατανόηση των ευρωπαϊκών θεμάτων

Το προεδρείο του ΕΚ συμφώνησε την προηγούμενη Δευτέρα να ενισχύσει τη στήριξή του στους δημοσιογράφους με ένα νέο σύστημα υποτροφιών και προγράμματα κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους.

Στόχος είναι να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες δημοσιογράφοι στα θέματα της ΕΕ, να αποκτήσουν σχετική εμπειρία και να εμπλουτιστεί ο τομέας των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιογραφική ελευθερία.

Το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελούμενο από την πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους κοσμήτορες, ενέκρινε τη θέσπιση ενός νέου συστήματος υποτροφιών και ενός νέου προγράμματος κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες θα στηρίξουν τους επαγγελματίες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους στην κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικότερα, ανοίγοντας το δρόμο για την ενίσχυση της ανεξάρτητης, επαγγελματικής και υπεύθυνης δημοσιογραφίας, ιδίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία θα αναπτύξει δύο διαφορετικά προγράμματα

Το πρώτο πρόγραμμα θα αποτελείται από περίοδο εργασίας διάρκειας ενός έτους σε μέσα ενημέρωσης με έδρα την ΕΕ. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα επιλέγονται από επαγγελματικούς φορείς δημοσιογράφων, θα εργαστούν ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε μια αίθουσα σύνταξης, ενισχύοντας τις γνώσεις τους σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα και αποκτώντας σχετική επαγγελματική εμπειρία. Το προεδρείο συμφώνησε να δώσει στο πρόγραμμα το όνομα του εκλιπόντος προέδρου του ΕΚ David Sassoli, ο οποίος εργάστηκε ως δημοσιογράφος για σχεδόν 30 χρόνια.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola δήλωσε: “Η ανεξάρτητη και επαγγελματική δημοσιογραφία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας μας. Αυτή η νέα πρωτοβουλία θα συμβάλει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς υπεύθυνων Ευρωπαίων δημοσιογράφων”.

Το δεύτερο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το προεδρείο συνίσταται σε νέες περιόδους άσκησης για νέους δημοσιογράφους, οι οποίες οργανώνονται σε δύο ενότητες: μία σε εθνικό επίπεδο με επίκεντρο τη γνώση για τα ευρωπαϊκά θέματα και το έργο των μέσων ενημέρωσης και μία δεύτερη ενότητα στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο προκειμένου να εξοικειωθούν με τη φύση του θεσμικού οργάνου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δύο προγράμματα θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες.

Tagged with