Το πρόβλημα των φτωχών είναι τα τρόφιμα και των πλουσίων τα …καύσιμα!

Το πρόβλημα των φτωχών είναι τα τρόφιμα και των πλουσίων τα …καύσιμα!

Όπως στα τραπεζικά δάνεια πρέπει πάντα να διαβάζεις τα ψιλά γράμματα, κάπως έτσι και στις δημοσκοπήσεις, κοιτώντας τις επιμέρους αναλύσεις βασικών ερωτημάτων, μπορείς να έχεις μια πληρέστερη εικόνα μέσα από την οποία κυβέρνηση και κόμματα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.

Στεκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο επίκαιρο δημοσκοπικό ερώτημα της Pulse, σχετικά με τα έξοδα των οικογενειών. Το ερώτημα ήταν «Ποια από τις επόμενες κατηγορίες εξόδων της οικογένειά σας, σας προβληματίζει σήμερα περισσότερο». Οι ερωτώμενοι απάντησαν «το ηλεκτρικό ρεύμα» 45%, «Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο» 20%, τρόφιμα 13%, καύσιμα 12%.

Στη συνέχεια όμως σε κάρτα  – που δεν παρουσιάστηκε τηλεοπτικά – τα έξοδα των οικογενειών που τους προβληματίζουν, με βάση την οικονομική τους κατάσταση, διαμορφώνονται ως εξής.

  • Αυτοί που έχουν οικονομική άνεση, έχουν ως βασικό πρόβλημα το ηλεκτρικό ρεύμα, δεύτερο τα καύσιμα και τελευταίο τα τρόφιμα.
  • Αυτοί που βρίσκονται σε μέτρια οικονομική κατάσταση έχουν ως βασικό πρόβλημα το ηλεκτρικό ρεύμα, ακολουθούν το φυσικό αέριο, τα τρόφιμα και τέλος τα καύσιμα.
  • Αυτοί που βρίσκονται σε δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση έχουν ως βασικό πρόβλημα το ηλεκτρικό ρεύμα, ακολουθούν τα τρόφιμα και στην τελευταία θέση έχουν τα καύσιμα.

Χρησιμοποιήσαμε την παραπάνω κάρτα, για να καταλάβετε πώς Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση τη διαβάζουν για να χαράξουν τακτική και να προχωρήσουν σε λήψη ή όχι μέτρων η Κυβέρνηση και αντίστοιχα σε προτάσεις η Αντιπολίτευση.

Παράδειγμα. Είναι προφανές ότι μέσα από μία τέτοια δημοσκοπική ανάλυση, η Κυβέρνηση δεν προχωρά στο οριζόντιο μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ένα μέτρο για το οποίο νοιάζονται οι έχοντες και κατέχοντες και δεν ακουμπά αυτούς που έχουν λίγα ή καθόλου χρήματα.

Αντίστοιχα, η αντιπολίτευση διακρίνει το άγχος των φτωχών για το αν θα μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα και χτίζουν την αντιπολιτευτική τους τακτική πάνω σε τέτοια προβλήματα.

Το σίγουρο είναι πάντως και από τις τρεις οικονομικές τάξεις, ότι το βασικό πρόβλημα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα.